Autor


Všechny příspěvky od Mgr. Lenka Macků

Vyhodnocení skřítků Podzimníčků


V úterý 3. listopadu jsme se sešli v tělocvičně školy, abychom vyhodnotili krásné výtvory na téma skřítek Podzimníček. Dílka byla velmi zdařilá a velmi nás potěšila. Všechny...
číst více

Návštěva bramborárny


Jedno z podzimních témat v MŠ je „pole“. Celý týden jsme věnovali brambůrkobraní. Na to, jak dlouhou cestu musí brambor urazit, než se dostane z pole na talíř, jsme chtěli...
číst více

Mrkvičkování


V předposledním říjnovém přišla za dětmi na návštěvu teta Mrkvička. Celým zeleninovým týdnem nejen děti provázela, ale četla jim i pohádku. Tancovala s nimi a hrála zábavné...
číst více

Halloween


I tento školní rok jsme si v hodinách angličtiny připomněli, jak v anglicky mluvících zemích slaví Halloween. Děti se na to pěkně ustrojily a tak se staly hodiny cizího jazyka o něco...
číst více

Sklizeň mrkve


Přišel podzim a s ním i čas sklizně. Na malém záhonku školní zahrady jsme na jaře zaseli semínka ředkviček a mrkve. Ještě než se děti rozešly na letní prázdniny ochutnaly zralé...
číst více

Environmentální program Věky Země


V úterý 27. října 2015 v obou třídách proběhl environmentální program ve spolupráci s občanským sdružením VESPOLEK. Do školy k nám zavítala lektorka Lucie Černická a pro děti...
číst více